slunce
mrak mrak mrak mrak mrak mrak

Žabičky

Žába RGB (pro web)

Třídní učitelky

Vlaďka Kotlárová
 Lucie Zikmundová

Charakteristika třídy

V letošním roce 2022/2023 je do třídy Žabiček zapsáno celkem 25 dětí, z toho 12 chlapců a 13 dívek.
Třída Žabiček je věkově heterogenní. Děti jsou zpravidla ve věku 3 až 5 let. Pedagogickou činnost zajišťují dvě kvalifikované paní učitelky, Vladislava Kotlárová a Lenka Nováková.
Naším hlavním cílem je vytvořit pro děti příjemné a pozitivní prostředí, aby k nám děti do MŠ chodily s úsměvem na tváři. Děti rozvíjíme ve všech oblastech vzdělávání. Klademe velký důraz na prožitkové učení. Pedagogická činnost ve třídě Žabiček, se odvíjí od Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) s názvem „Se zvířátky v Podlesí, za každého počasí, hrajeme si spolu rádi, protože jsme kamarádi“, který vychází z požadavků RVP PV.
Ve třídě Žabiček, máme vytvořená vlastní třídní pravidla, která si na začátku školního roku společně vysvětlíme a postupně se s dětmi učíme pravidla respektovat a dodržovat. Děti se snažíme vést k samostatnosti, zejména v sebeobsluze (převlékání, hygiena, stolování), v umění požádat o pomoc, vyslovit svou potřebu a své přání. Dětem dopřáváme spoustu pohybu a to jak při ranním cvičení, tak během spontánních her ve třídě nebo na školní zahradě.
Během školního roku také navštěvujeme městskou halu, kam chodíme s dětmi cvičit. S dětmi rádi navštěvujeme místní hodkovický les, kde dětem dáváme hodně volnosti a možnost poznávat krásy naší přírody. Dále se zaměřujeme na rozvoj jemné a hrubé motoriky a na zdokonalování komunikačních a řečových schopností. Denně probíhá s dětmi komunitní kruh. Každé dítě je jedinečná neopakovatelná osobnost a proto vycházíme vstříc zájmům a potřebám každého dítěte.
Ve třídě Žabiček je s námi také žabák Bohouš, který je nedílnou součástí naší třídy. Je to plyšový maňásek, který se zapojuje do chodu třídy a dává na děti pozor. Každý víkend si jedno dítko odnese žabáka s sebou domů a stráví s ním víkend. Rodiče zapíší do Bohoušova deníku, co spolu všechno prožili, popřípadě vloží fotografie nebo namalují obrázek. Každé pondělí se Bohouš vrátí do MŠ a my si společně s dětmi přečteme, co všechno Bohouš prožil. Kromě Bohouše máme ve třídě ještě žabáka
 Ferdu s kamarádkami mouchami – Radost, Zvědavost, Smutek, Hněv, Strach, Důvěra, Osamocení, Žárlivost, které pomáhají dětem porozumět vlastním emocím a s jejich pomocí se učí vyjadřovat své pocity. K emočnímu rozvoji také využíváme komunikační karty s obrázky emocí, karty ctností.

Týdenní vzdělávací plány

2022/2023

Z vody do vody

Sněženka už vykukuje

První vločka

Dráček papíráček

Chci to vědět

2021/2022

Chci to vědět

Z vody do vody

Sněženka už vykukuje

První vločka


Dráček papíráček


2020/2021

Z vody do vody

Sněženka už vykukuje

První vločka

Dráček papíráček

2019-2020

Žabky třída

Žabky třída

Žabky třída

 
Žabky třída

Žabky třída

 
Žabky třída

Žabky třída

 
Žabky třída

Žabky třída

 
Žabky třída

Žabky třída

 
Žabky třída

Žabky třída

 
Žabky třída

Žabky třída

 
Žabky třída

Žabky třída

 
 
Vytvořeno 29.6.2021 0:26:42 | přečteno 6441x | myjj