slunce
mrak mrak mrak mrak mrak mrak

Krtečci

Krtek RGB   (pro web)

Třídní učitelky

Ivana Čadková
Žaneta Matysová

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

Třída Krtečků je heterogenní a v roce 2021/22 je zapsáno celkem 24 dětí, z toho16 dívek a 8 chlapců z pravidla od 3 do 6-ti let. Pedagogickou činnost zajišťují dvě paní učitelky – Ivana Čadková, Žaneta Matysová a asistentka IVP pedagoga Bc. Marie Ryšavá.
Hlavním cílem pro děti je zde postupná adaptace na prostředí mateřské školy, nové lidi, se kterými přicházejí do styku, postupné zvykání si na kolektiv vrstevníků.
Základem je vytvořit pro děti příjemné a pozitivní prostředí, aby k nám děti do školky chodily rády. Mezi hlavní úkoly po zvládnutí adaptace na nové prostředí patří postupné zvládání sebeobsluhy, hygienických návyků, respektování zásad společného soužití s ostatními dětmi. Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání se jmenuje
„Se zvířátky v Podlesí, za každého počasí, hrajeme si spolu rádi, protože jsme kamarádi“.
Ve třídě Krtečků máme vytvořená třídní pravidla, která si na začátku školního roku přečteme, vysvětlíme a postupně se s dětmi pravidla učíme respektovat a dodržovat.
Postupně, podle individuálních schopností i věku, se děti seznamují se základy různých technik kreslení a malování i jiných výtvarných činností, hudbou, zpěvem s doprovodem
na hudební nástroje, novými pohybovými dovednostmi, základy mnoha sportů v budoucnu, novými básničkami, písničkami, pohádkami, možnostmi jejich ztvárnění a reprodukce,
různými hrami pohybovými, didaktickými i smyslovými a se spoustou dalších věcí a dovedností. Nezapomínáme na logopedickou prevenci, na zdokonalování komunikačních
a řečových schopností, na vytváření a upevňování klíčových kompetencí pro další život dětí, jehož součástí je i další vzdělávání. Pedagogická činnost se odvíjí od ŠVP PVs názvem „Se zvířátky v Podlesí, za každého počasí, hrajeme si spolu rádi, protože jsme kamarádi“,
který vychází z požadavků RVP PV.
 

TŘÍDNÍ ZVYKLOSTI

Při příchodu a odchodu dětí se loučíme podáním ruku se slovy „Dobrý den/nashledanou a očním kontaktem. Na svolávání dětí máme písničku „Děti, děti, uděláme kolečko“. Každý den před svačinkou máme s dětmi „přivítací kruh“ s básničkou „Dobrý den, dobrý den“, kde se s dětmi všichni pozdravíme, řekneme si, jaký máme dnes den, jaké je venku počasí a vylosujeme službu dne. Služba kontroluje úklid třídy a šatny, utírá stolečky po obědě a chodí první na svačinu, vycházky a oběd. Na signál zvonečku děti uklízí hernu.

VĚCNÉ PODMÍNKY

Ve třídě máme hernu pokrytou novým kobercem, kde mají děti možnost si hrát, je zde dostatek didaktických her, hraček a pomůcek. Kolem herny jsou skříňky a různé boxy s dětskými hračkami. Dále jsou v herně vytvořeny koutky pro děti, které rozvíjejí jejich tvůrčí fantazii. Hračky a dětské hry jsou přizpůsobeny věku dětí. Hračky jsou dětem co nejvíce dostupné, aby si děti mohly vše samostatně brát i uklízet. Prostorové uspořádání vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Dále pak máme ve třídě společný prostor s pěti stolečky, který slouží na svačiny, řízené i volné činnosti. U stolečků mohou děti tvořit či kreslit nebo hrát stolní hry. Stoly i židle jsou ergonomické pro děti. Na přilehlé skříňce je po celý den k dispozici termoska s vodou, kterou si děti můžou dle potřeby nalít do svého hrnečku označeného značkou dítěte. Na oběd děti přecházejí po dlouhé chodbě do jídelny, kde jim paní kuchařka vydává jídlo přes okénko.

Druhá herna slouží pro tělesnou chvilku a spánek. Tento prostor je vybavenou úložným prostorem pro ukládání matrací, ložního prádla a pyžamek dětí. Každá matrace je označena značkou dítěte, dále jsou zde pomůcky pro tělesnou chvilku, žebřiny a klávesy.

Třída má také svou dostatečně prostorou šatnu, jejíž součástí jsou lavice s věšáky a přihrádkami na další oblečení. U vstupu je prostor určený k přezouvání dětí, k němuž slouží tři lavice pro pohodlné zouvání i obouvání dětí. Sociální zařízení je se třídou spojena chodbou, vybaveno je šesti umyvadly a šesti dětskými toaletami, která jsou rozdělena na dívčí a klučičí. V koupelně a na chodbě jsou věšáky na ručníky pro děti s odkládací přihrádkou na hřeben.

Třídní vzdělávací program třídy Krtečci

ikona souboruTřídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.pdf byl vypracován na základě ŠVP a charakterizuje vedení této třídy pro školní rok 2021/2022.

Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání třídy Krtečci vychází z požadavků RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) a je v souladu s ŠVP (Školní vzdělávací program) MŠ Hodkovice nad Mohelkou,  -„Se zvířátky v Podlesí, za každého počasí, hrajeme si spolu rádi, protože jsme kamarádi"

Cílem TVP PV je rozvíjet děti ve všech oblastech vzdělávání tak, aby na konci předškolního vzdělávání byly jedinečnými a relativně samostatnými osobnostmi, schopnými zvládat, pokud možno samostatně, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny.

TVP PV v tomto roce začínáme s novými dětmi ve věkové skupině od 3 let do 4,5 let. Budeme se snažit vést děti k učení a poznávání ve všech oblastech vzdělávání, na které budeme navazovat. Snahou bude děti vést k vnitřní motivaci, k uvědomění si smysluplnosti činností, které vykonávají, uvědomění si potřeby být aktivní a podílet se na rozhodnutích, které se jich týkají. Za svá rozhodnutí umět nést následky a to jak negativní tak  i pozitivní. Respektovat individualitu dítěte a podporovat respektování přirozené autority vychovatele dítětem. Podporovat celkový rozvoj dítěte ve všech oblastech vzdělávání.

K dosažení plnění TVP PV  budeme využívat denní pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxační metody, taneční průpravu a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné  a pracovní činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, zlepšovat komunikační dovednosti, podporovat experimentování a celkově využívat formy prožitkového učení. Podporovat prosociální cítění ve třídě a snažit se ve třídě vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí.

Ústřední činností dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

TVP PV třídy Krtečků je sestaven tak, aby bylo možné pružně reagovat  na skupinové i individuální potřeby a dovednosti dětí dle jejich věku a zájmu.

Týdenní vzdělávací plány

2021/2022
Chci to vědět
Sněženka už vykukuje
První vločka

2020/2021

Z vody do vody

Sněženka už vykukuje

První vločka 

Dráček papíráček

Svět kolem nás

2019-2020

Krtečci třída

Krtečci třída

Krtečci třída

 
Krtečci třída

Krtečci třída

 
Krtečci třída

Krtečci třída

 
Krtečci třída

Krtečci třída

 
Krtečci třída

Krtečci třída

 
Krtečci třída

Krtečci třída

 
Krtečci třída

Krtečci třída

 
Krtečci třída

Krtečci třída

 
Krtečci třída

Krtečci třída

 
Knihy a písmena

Knihy a písmena

 
Relaxační, čtecí koutek

Relaxační, čtecí koutek

 
Praporky ctností

Praporky ctností

 
Polytechnika

Polytechnika

 
Domácnost

Domácnost

 
Objevy, pokusy

Objevy, pokusy

 
Krtečci třída

Krtečci třída

 
Krtečci třída

Krtečci třída

 
Pravidla

Pravidla

 
Krtečci třída

Krtečci třída

 
Krtečci třída

Krtečci třída

 
Krtečci třída

Krtečci třída

 
Krtečci třída

Krtečci třída

 
Krtečci třída

Krtečci třída

 
Krtečci třída

Krtečci třída

 
Atrium

Atrium

 
 
Vytvořeno 28.6.2021 19:52:05 | přečteno 1343x | myjj