slunce
mrak mrak mrak mrak mrak mrak

Ježci

Ježek RGB (pro web)

Třídní učitelky

Mgr. Bc. Irena Kovářová
Michaela Volná


CHARAKTERISTIKA TŘÍDY JEŽCI

Třída Ježků je heterogenní a navštěvuje ji 20 dětí zpravidla od 3 do 6 - ti let.

Bylo zapotřebí společně dohodnout a sjednotit pravidla třídy a důsledně dbát na jejich dodržování. Třídní pravidla pro správné fungování třídy byla vytvořena ve spolupráci s dětmi. Pravidla máme vyvěšena ve třídě a podle potřeby si je připomínáme a povídáme si o nich.

Děti se zajímají o všechny typy činností – u chlapců převažují konstrukční činnosti, hry s auty a pohybové aktivity, dívky vyhledávají hry s panenkami, hry v kuchyňce nebo různé výtvarné činnosti. Mezi hlavní úkoly pro zvládnutí adaptace na nové prostředí patří postupné zvládání sebeobsluhy, hygienických návyků, respektování zásad společného soužití s ostatními dětmi.

Náš školní vzdělávací program se jmenuje „ Se zvířátky v Podlesí, za každého počasí, hrajeme si spolu rádi, protože jsme kamarádi.“

Postupně, podle individuálních schopností i věku, se děti seznamují se základy různých technik kreslení a malování. Dále s výtvarnými činnostmi, hudbou, zpěvem s doprovodem na piano. Také s novými pohybovými dovednostmi, základy mnoha sportů. Využíváme městskou halu na cvičení.

Učíme se nové básničky, písničky, pohádky, možnostmi jejich ztvárnění i reprodukce. Třída je vybavena didaktickými i smyslovými pomůckami, které často používáme. U dětí dbáme na vytváření a upevňování klíčových kompetencí pro další život dětí, jehož součástí je i další vzdělávání.

Ve třídě byly vytvořeny koutky označené obrázky, piktogramy pro komunikaci dětí s opožděným vývojem řeči a jiným k porozumění. K matematické pregramotnosti nám slouží čísla, číselná řada s obrázky a různé číselné vkládačky. K rozvoji čtenářské pregramotnosti máme vyvěšenou abecedu, kostky s obrázky a písmeny, vkládačky písmen a magnetická písmena malá x velká.

K emočnímu rozvoji využíváme komunikační karty s obrázky emocí, karty ctností a praporky se ctnostmi.

Jemnou motoriku rozvíjíme drobnými předměty, vkládačkami, prošíváme čísla a písmena. Na zdi máme domeček se zámky, který také slouží k rozvoji jemné motoriky.

Ponkový stůl slouží k výuce polytechnické výchovy. Máme zde opravdové nářadí i dřevěné, kladiva a různé zatloukací kolíčky.

Ve třídě u knihovny vznikl relaxační koutek. Slouží pro duševní i fyzický odpočinek dětí. Tento koutek je denně dětmi využíván.

Pro divadlo a dramatizaci máme ve třídě převlékací koutek. Děti mohou být tím, čím si vzpomenou. Mají možnost si obléknout několik kostýmu od princezny až po policii, kuchaře, hasiče, či lékaře.

Obchod slouží k rozvoji finanční gramotnosti. Je zde kasa, váha. Děti si zde hrají na prodavače a pracují s herními penězi a zkouší různé životní situace z běžného života.

Nově ve třídě máme i dataprojektor s propojením s PC, nebo propojení PC s televizí. Slouží k rozvoji digitálních technologií, kde máme pěkné programy k rozvoji smyslů, apod.

U terasy na zahradě se nachází ovocná zahrada. Zde mají děti možnost pečování o zahradu, sázení bylinek, zalévání květin. Děti si mohou v létě vyrostlé plody s paní učitelkou otrhat a sníst.

 

Třídní učitelky:

Mgr. Irena Kovářová

Denisa Futó

Uklízečka a kuchařka: Klára Hnízdilová


Integrované bloky

  1. Dráček papíráček
  2. První vločka
  3. Sněženka už vykukuje
  4. Z vody do vody
  5. Chci to vědět

Třídní vzdělávací program třídy Ježečci

ikona souboruTřídní vzdělávací program předškolního vzdělávání 2022-2023.pdf

Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání třídy Ježečci vychází z požadavků RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) a je v souladu s ŠVP (Školní vzdělávací program) MŠ Hodkovice nad Mohelkou,  -„Rok v mateřské škole“.

Cílem TVP PV je rozvíjet děti ve všech oblastech vzdělávání tak, aby na konci předškolního vzdělávání byly jedinečnými a relativně samostatnými osobnostmi, schopnými zvládat, pokud možno samostatně, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny.

 Budeme se snažit vést děti k učení a poznávání ve všech oblastech vzdělávání, na které budeme navazovat. Snahou bude děti vést k vnitřní motivaci, k uvědomění si smysluplnosti činností, které vykonávají, uvědomění si potřeby být aktivní a podílet se na rozhodnutích, které se jich týkají. Za svá rozhodnutí umět nést následky a to jak negativní tak  i pozitivní. Respektovat individualitu dítěte a podporovat respektování přirozené autority vychovatele dítětem. Podporovat celkový rozvoj dítěte ve všech oblastech vzdělávání.

K dosažení plnění TVP PV  budeme využívat denní pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxační metody, taneční průpravu a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné  a pracovní činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, zlepšovat komunikační dovednosti, podporovat experimentování a celkově využívat formy prožitkového učení. Podporovat prosociální cítění ve třídě a snažit se ve třídě vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí.

Ústřední činností dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

TVP PV třídy Ježečků je sestaven tak, aby bylo možné pružně reagovat  na skupinové i individuální potřeby a dovednosti dětí dle jejich věku a zájmu.

TVP PV Ježečci

2022/2023

Z vody do vody

Sněženka už vykukuje

První vločka

Dráček papíráček

2021/2022
Z vody do vody
Sněženka už vykukuje
Chci to vědět

První vločka
Dráček papíráček
2020/2021

Z vody do vody

Sněženka už vykukuje

První vločka

Dráček papíráček

2019-2020

Ježečci třída

Ježečci třída

Ježečci třída

 
Relaxační, čtecí koutek

Relaxační, čtecí koutek

 
Polytechnika

Polytechnika

 
Dramatizace

Dramatizace

 
Ježečci třída

Ježečci třída

 
Ježečci třída

Ježečci třída

 
Ježečci třída

Ježečci třída

 
Ježečci třída

Ježečci třída

 
Ježečci třída

Ježečci třída

 
Ježečci třída

Ježečci třída

 
Ježečci třída

Ježečci třída

 
Ježečci třída

Ježečci třída

 
Ježečci třída

Ježečci třída

 
Ježečci třída

Ježečci třída

 
Ovocná zahrádka

Ovocná zahrádka

 
Ježečci třída

Ježečci třída

 
Ježečci třída

Ježečci třída

 
Bylinková zahrádka

Bylinková zahrádka

 
 
Vytvořeno 29.6.2021 0:43:58 | přečteno 5860x | myjj