slunce
mrak mrak mrak mrak mrak mrak

Povinné předškolní vzdělávání, distanční vzdělávání

Od 1. 9. 2017 se mění zákon č. 561/2004, o předškolním vzdělávání.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

K 1. září 2017 dochází ke změně v předškolním vzdělávání. Předškolní vzdělávání je pro Vaše děti povinné a má formu pravidelné denní docházky v rozsahu 4 hod/ denně, tj. 20 hod/týdně v pracovních dnech. Od 8 hod – do 12 hod.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol).

Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodu nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce bude mít povinnost doložit důvody nepřítomnosti, pomocí tzv. „omluvného listu“. Bližší informace u třídních učitelek.

Jiné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte

  1. Individuální vzdělávání dítěte – bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy. Individuální vzdělávání Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pro něj může v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno (v případě, že se bude jednat o převážnou část školního roku). Tuto skutečnost písemně oznámí řediteli mateřské školy,
  2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
  3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

Školní zralost

Připravme se s dětmi k nástupu do 1.třídy.

Zde přikládáme pár námětů a informací, co by již Vaše předškolní dítě mělo umět a mělo zažít .

Přečtěte si důležité odkazy o školní zralosti a připravenosti:

Hry a cvičení vhodná pro předškoláky k rozvoji smyslů, myšlení, řeči i motoriky.

Hry a cvičení pro předškoláky.doc

www.skolacek.tym.cz

www.detskestranky.cz

www.kamaradske-hry.cz

www.detsky.blog.cz

www.predskolaci.cz

www.pripravy.estranky.cz

www.tvorive.estranky.cz

www.prolevaky.cz

www.jak-spravne-psat.cz

www.alik.cz

www.hraveuceni.cz

 

http://archiv.zsstraz.org/ico/pdf.png Cvičení a hry pro rozvoj smyslového vnímání

Jak správně psát - jak správně kreslit: www.jak-spravne-psat.cz

www.pigy.cz

www.logopedie-vendy.cz

www.logopedie-pomuckyUžitečné odkazy

Milí rodiče, založili jsme pro Vás na tomto webu mateřské školy u každé třídy záložku Týdenní vzdělávací plány a budeme tam vkládat pracovní listy apod. pro „DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“. Vždy na celý týden. Nechceme Vás ani Vaše dítě přetěžovat. Dětem i Vám by to mělo dělat radost a užít si chvilky strávené společně.

Povinnost se distančně vzdělávat se týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Pokud jsou naplněny důvody uvedené v odst. 1 § 184 a školského zákona je mateřská škola povinna zajistit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzdělávání distančním způsobem.
  1. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.
  2. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.
  3. Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.

Kdy vzdělávat distančně?

Distanční vzdělávání se poskytuje pouze v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény za předpokladu, že chybí většina dětí třídy.

Distanční vzdělávání se neposkytuje, pokud děti do MŠ nechodí kvůli neštovicím, střevní viróze nebo pokud je MŠ uzavřena například z důvodu rekonstrukce.

V případě uzavření MŠ máme v plánu posílat materiály všem dětem (nejen předškolákům). Nebude se však jednat o distanční vzdělávání. Vyplňování pracovních listů můžete, ale i nemusíte.

ikona souboru
Přikládáme ikona souboruDodatek ke Školnímu řádu distanční vzdělávání, prosíme o důkladné přečtení a stvrzení e-mailem, že jste seznámeny a četli jste, děkujeme.

Sněženka už vykukuje

První vločka

Dráček papíráček

Chci to vědět
Vytvořeno 28.6.2021 15:58:35 | přečteno 1503x | myjj