slunce
mrak mrak mrak mrak mrak mrak

Nabídka školy

Žádost o IVP (individuální vzdělávací plán)

Pro žáky v péči PPP či SPC (=ŠPZ – tj. školské poradenské zařízení). Zákonný zástupce žáka požádá ředitelství školy prostřednictvím žádosti (viz níže) o vypracování individuálního vzdělávacího plánu žáka. Vyplněnou žádost předá do třídy dítěte k učiteli. Na základě žádosti a na základě doporučení ŠPZ bude vypracován individuální vzdělávací plán žáka (IVP), podle kterého bude v příslušném roce vzděláván (podrobněji je postup upraven v našem Školním vzdělávacím programu – viz výše v sekci 3.8 podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, tento postup vychází z legislativy s účinností od 1. 9. 2016).Žádost o IVP dle nové legislativy – ke stažení zde: ikona souboruŽÁDOST O IVP. Od 1. 9. 2016 vstupuje v platnost nová legislativní úprava vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných (novela školského zákona + vyhl. 27/2016 Sb.

Portfolia

Dovednosti dítěte při nástupu do MŠ

Příprava dítěte na vstup do MŠ


Půjčovna knih pro rodiče

Psycholog radí

Vývoj řeči

Oznámení zahájení individuálního vzdělávání


Informační brožura pro rodiče dětí navštěvujících předškolní vzdělávání - zdraví

Vytvořeno 28.6.2021 12:40:02 | přečteno 1111x | myjj