slunce
mrak mrak mrak mrak mrak mrak

O MŠ

 „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.“  - Robert Fulghum

Tento citát správně vyjadřuje, jak důležitou roli v životě člověka hraje správná předškolní výchova a vzdělávání. My jsme si toho dobře vědomi. Za dobu, během níž je naše Mateřská škola provozována, jsme vybudovali skvěle fungující, zábavné a zkušenými učiteli řízené prostředí, ve kterém se bude každé dítě již po krátké chvíli cítit skvěle a uvolněně. Každá chvíle strávená v naší mateřské škole bude pro Vaše dítě jedinečná. Aktivní pohyb, odpočinek, učení i hraní.

Jestliže chcete mít jistotu, že Vaše dítě vykročí do velkého světa opravdového života dobře připravené a se správnými návyky, neváhejte jej svěřit do naší péče.

Těší nás, že jste zavítali právě k nám. Naše mateřská škola se vyznačuje přátelským prostředím, které na první pohled potěší a rozzáří nejen Vaše malé ratolesti, ale také Vás samotné. Postačí jen chvíle, pár pohledů po našich pestře vyzdobených a bohatě vybavených třídách, a začnete s úsměvem na tváři vzpomínat, jaké to bylo krásné a bezstarostné docházet každý všední den do Mateřské školy.

Jsme čtyřtřídní mateřská škola panelového typu. Rozsáhlý komplex budov byl původně vystavěn pro jeslové zařízení. Tvoří ji čtyři přízemní pavilony, z nichž všechny čtyři mají vlastní terasu a jsou určeny pro pobyt dětí venku. Pátý pavilon je určen pro hospodářské účely. Od 1.12. 2019 je přistavena nová budova se samostatným vchodem, kde sídlí třída Ježečků.

Mateřská škola je umístěna nedaleko lesa ve velmi pěkném prostředí při hlavní komunikaci, která ústí na dálnici. Má dvě přilehlé, od sebe oddělené zahrady. Obě zahrady byly v roce 2006 a 2007 nově vybaveny herními prvky z akátového dřeva. V roce 2020 byly dovybaveny dalšími herními prvky z akátového dřeva a stávající byly opraveny a natřeny. Celý areál školy je oplocen.

Kapacita školy je 104 dětí, tři třídy jsou věkově smíšené, tedy heterogenní. Jedna třída je věkově jednotná, tedy homogenní, určena pro nejstarší děti. V prvním pavilonu od hospodářské části se nachází třída Myšiček, kterou navštěvuje z pravidla 24 – 28 dětí. Třída Žabiček, je v druhém pavilonu, kterou navštěvuje z pravidla 24 – 28 dětí. Třetí třída Krtečci se nacházejí ve třetím pavilonu a navštěvuje jí z pravidla 24 – 28 dětí. Čtvrtou nově zhotovenou třídu Ježečků navštěvuje 20 dětí.

Celkový počet zaměstnanců školy je z pravidla 15, z toho 8 učitelů,1 asistent pedagoga, 2,5 provozní zaměstnanci, 3,5 zaměstnanci školní jídelny.

Provozní doba mateřské školy po dohodě se zřizovatelem  Město Hodkovice nad Mohelkou je s platností od 1. října 2010 od 6:30 do 16:30 hodin.

Identifikační údaje

Název právnické osoby: Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, příspěvková organizace
Její součástí: Školní jídelna
Adresa mateřské školy: Podlesí 560, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Identifikační číslo: 72744324

Právní forma: příspěvková organizace

Telefonní číslo: 720 041 319

E-mail: mshodkovice@ms-hodkovice.cz

Ředitelka mateřské školy: Mgr. Bc. Irena Kovářová

Název programu mateřské školy: „Se zvířátky v Podlesí, za každého počasí, hrajeme si spolu rádi, protože jsme kamarádi“

Zřizovatel mateřské školy: Město Hodkovice nad Mohelkou nám. T. G. Masaryka 1

463 42 Hodkovice nad Mohelkou


Nabídka školy

* individuální adaptační režim pro postupné začleňování dítěte do zařízení po dohodě s rodiči

* rozvíjení nadání a talentu dětí jejich zapojením do zájmových činností:

 •  výtvarných (P. Hrušovská)
 • pěveckých a hudebně pohybových (M. Křikavová)

* poradenská činnost:

 • vlastní - speciální pedagog Mgr. Bc. Kovářová Irena
 • zprostředkovaná (PPP Liberec, SPC Liberec, SPC Jablonec nad Nisou, SPC Česká Lípa, PPP Turnov)

* akce a činnosti mateřské školy doplňující základní aktivity a činnosti, podporující spolupráci mateřské školy se zákonnými zástupci dětí:

 • pro děti
 • s dětmi
 • v rámci spolupráce mateřské školy se zákonnými zástupci

* informace o činnosti mateřské školy pro veřejnost (vítání občánků, vystoupení pro DPS, finanční příspěvky za koupi Lepíků pro nadační fond Sidus, malování krasliček na Vítání Marie)

Nadstandardní nabídka mateřské školy

* plavání dětí v Jablonci nad Nisou:

 • organizačně zajišťují učitelky mateřské školy
 • personálně:
  – dohled nad dětmi po celou dobu konání plavání – učitelky mateřské školy

* sáňkování a bobování

 • organizačně zajišťují učitelky mateřské školy
* Cvičení v městské sportovní hale
 • organizačně zajišťují učitelky mateřské školy

Pravidelné akce

Pro děti

* Zahájení školního roku

* Divadelní představení v mateřské škole

* Návštěvy divadel a kina

* Hudební pořady pro děti

* Mikulášská nadílka ve spolupráci se ZŠ

* Návštěva předškoláků v Základní škole

* Účast na akcích pořádaných knihovnou

* Celodenní turistický výlet

* Oslava Dne dětí

* Celodenní turistické výlety pro děti odcházející do 1. třídy Základní školy

* Pěší výlety jednotlivých tříd do okolí

* Rozloučení se „školáky“

S dětmi

* Výstavy dětských prací:

 •  v prostorách Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou
 • v domě DPS

* Účast ve výtvarných soutěžích pořádaných v rámci:

 • okresu
 • kraje
 • ČR

* Vystoupení dětí:

 • vítání občánků
 • „Vánoční besídka
 • „Vánoční trhy“
 • pro seniory v DPS

* Výroba dárků:

 • „Vánoce“
 • „Velikonoce“
 • pro paní učitelku ZŠ
 • „Den matek“
 • pro děti k zápisu do MŠ
 • pro klienty domu DPS

* Výroba Morény – loučení se zimou

V rámci spolupráce rodiny a mateřské školy

* Společná setkání s rodiči v MŠ – 2x ročně schůzky

* Pracovní dílny pro rodiče a děti – vánoce, velikonoce, dýňování, stavění sněhuláka, vynášení Moreny

* Tématicky zaměřené tvořivé aktivity rodičů s dětmi realizované v rámci jejich volnočasových činností v rodině

* Individuální pomoc rodičů při drobných opravách

* Akce pro rodiče a děti před zápisem do mateřské školy

* Den otevřených dveří

* Zápis dětí do mateřské školy

* Výroba masek

Pro veřejnost

* Informace o mateřské škole na svých webových stránkách MŠ

* Fotodokumentace o akcích MŠ na webových stránkách

* Prezentace výtvarných prací dětí v prostorách Městského úřadu Hodkovice n. Mohelkou

* Tablo dětí odcházejících do ZŠ

* Výstava fotodokumentace z akcí mateřské školy za uplynulý školní rok v prostorách Městského úřadu Hodkovice n. Mohelkou

* Fotodokumentace o akcích v Kulturním městském kalendář


MŠ budovy

Hlavní hodpodářská budova

Hlavní hodpodářská budova

 
Budova třídy Ježečci

Budova třídy Ježečci

 
Školní zahrada a budovy Myšek, Žabek a Krtečků

Školní zahrada a budovy Myšek, Žabek a Krtečků

 
Budova třídy Krtečků

Budova třídy Krtečků

 
Blátivá kuchyňka

Blátivá kuchyňka

 
Herní prvky na školní zahradě

Herní prvky na školní zahradě

 
 
Vytvořeno 19.7.2021 12:01:55 | přečteno 3860x | tana