slunce
mrak mrak mrak mrak mrak mrak

Duben 2021

 • 30. 4. 2021 Bláznivý čarodějnický den 
 • Moc děkujeme za vaši skvělou spolupráci při ranním testování. Díky Vám děti, rodiče jsme vše společně zvládli.

Od 12. dubna 2021 bude v provozu:

MŠ pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí. Plus děti vybraných profesí, které jsme Vám již zaslali.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

 Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

Podmínky provozu

 • 2x týdně – pondělí a čtvrtek – přímo v MŠ povinné antigenní testování dětí s výjimkou dětí, které prodělaly onemocnění COVID-19 ne starší 90 dnů – donesete o tomto písemné potvrzení a hlídáte, od kdy se testovat opět musí. MŠ také eviduje.
 • Samotný test provede zákonný zástupce (popř. pověřená osoba starší 18. let)  v MŠ, pověřený pracovník MŠ vzorek vyhodnotí, teprve potom se dítě může účastnit předškolního vzdělávání.
 • Děti roušky mít nemusí, dospělí musí mít respirátory.
 • Do vyhrazených prostor může s dítětem pouze 1 doprovázející osoba.
 • Do MŠ budou přijímány pouze děti zcela zdravé, bez evidentních příznaků virózy – kašel, teplota, únava, bolest v krku včetně rýmy.
 • Dodržování hygienických opatření – desinfekce rukou a prostředí, časté větrání, zvýšený pobyt venku.
 • Neúčast dítěte na předškolním vzdělávání v MŠ musí být zákonným zástupcem řádně omluvena.
 • Respektování dalších vnitřních pokynů stanovených ředitelkou školy v závislosti na okamžité situaci.
 • Seznamy dětí, do jaké skupiny ( třídy 1., 2., 3.) do 15.dětí dítě půjde a kam, bude první den vyvěšen na prvních dveřích u MYŠEK ( jmenný seznam, číslo skupiny a kde skupina je – Myšky skupina 1, Žabky skupina 2, Krtci skupina 3).

 Cílem uvedených opatření je ochrana zdraví všech dětí a personálu MŠ.

 Doprovod dítěte do MŠ: dítěti udělá test SÁM RODIČ (popř. pověřená osoba starší 18. let, která je psaná ve zmocnění, nebo se sepíše nové zmocnění)  – ZATÍM JSME DOSTALI TESTY NA VYTŘENÍ TYČINKOU Z NOSU A ZAKÁPNUTÍ ROZTOKEM.

TESTY BUDOU NA STOLEČKU V PRVNÍ CHODBĚ U PRVNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ – KAM DÍTĚ PATŘÍ – vydezinfikujete si ruce – TEST VÁM PODÁ PRACOVNÍK MŠ, VYNDÁTE TYČINKU – VYTŘETE TYČINKOU DÍTĚTI NOS – Z OBOU DÍREK 5 KRÁT ZATOČÍTE V JEDNÉ DÍRCE, PĚTKRÁT V DRUHÉ DÍRCE – ZASUNETE HO DO DESEK, které naproti Vám bude držet pracovník MŠ A ODCHÁZÍTE VEN S DÍTĚTEM ČEKAT 15 MINUT (stopujte si pro kontrolu 15 minut) prosíme o dodržování rozestupů 2 m od sebe – u testování bude pracovník MŠ, ten test popíše jménem – ( MÁME MÍSTO JMÉNA DĚTÍ, DĚTI OČÍSLOVANÉ a POPÍŠE) časem, zakape roztokem a až uplyne 15 minut zavolá Vás a sdělí výsledek – výsledek podepíšete a můžete v případě negativního výsledku jít dítě převléci a předat – tak, jak jsme už v Covidové situaci zvyklé – přes koupelnu – dítěti připomenout omýt si a vydezinfikovat ruce. Rodič ihned odchází.

V případě pozitivního testu, rodič podepíše a odchází s dítětem. Povinně to nahlásí praktickému lékaři pro děti a dorost, který ho pošle na testy PCR.

Instruktážní video, JAK SE TESTUJE, NAJDETE na MŠMT, TAK se prosím podívejte. Nebo: https://testovani.edu.cz/mohlo-by-se-hodit

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

V příloze přikládáme fotky naších testů.

Testovat se bude v pondělí a ve čtvrtek, v případě nepřítomnosti dítěte při prvním příchodu.

DĚTI MAJÍ SVÉ OSOBNÍ VĚCI ZE SVÝCH KMENOVÝCH TŘÍD JIŽ PŘENESENY VE TŘÍDÁCH (skupinkách), VE KTERÝCH JSOU NOVĚ ZAŘAZENY.

NENOSIT ŽÁDNÉ SVÉ HRAČKY – ANI PLYŠÁKA.

NEMUSÍ SE TESTOVAT:

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

·Doloží PÍSEMNÉ POTVRZENÍ (max. do tří dnů od nástupu do MŠ), že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,

·“byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin,

POZITIVNÍ DÍTĚ:

Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu, pak okamžik provedení antigenního testu.

SPOLUŽÁCI POZITIVNÍHO DÍTĚTE

Pokud bude preventivní antigenní test pozitivní, tak děti, které byly 2 dny před nebo 2 dny po provedení testu s “pozitivním” dítětem v jedné třídě, nemůžou do MŠ, dokud nebudou známy výsledky RT-PCR testu dítě, které bylo preventivním antigenním testem pozitivně diagnostikováno.

Pokud RT-PCR test dítěti vyjde negativně, můžou se ostatní děti opět účastnit vzdělávání. Pokud RT-PCR test vyjde pozitivně, a dítě má příznaky, nařídí KHS spolužákům karanténu.

To stejné platí v případě, že pozitivní test měl pedagogický pracovník, který 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně poskytoval vzdělávání dětem v dané třídě.

MŠ už NEMAJÍ výjimku jako v předchozích opatřeních a zpívat tedy nemůžeme.

ROUŠKY

Ochrana dýchacích cest od 12. dubna 2021:

Respirátor = respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)

Rouška = zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Respirátor musí nosit (mimo jiné) všechny osoby ve vnitřních prostorách škol s výjimkou:

·dětí v MŠ – jsou bez roušky, ale pozor při pobytu venku mimo zahradu MŠ, mít roušku MUSÍ – 2 roušky OZNAČENÉ JMÉNEM, NEBO ZNAČKOU a dva sáčky uzavíratelné TAKTÉŽ OZNAČENÉ (jeden na čistou roušku, jeden na špinavou).

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost informacím, projděte s Vašimi dětmi další přiložené

materiály – ( NAFOTILA JSEM TEST – aby se toho děti nebály a viděly, že je to jen tyčinka jako do uší), abychom tuto mimořádně náročnou situaci všichni zvládli.

Na Vaše telefonické dotazy k aktuálním opatřením jsme připraveni odpovídat – volejte přímo na třídy, pokud nedostanete odpověď, jakou jste potřebovali, volejte ředitelce MŠ. Na emailové dotazy odpovídáme průběžně – prosíme, pište na e-mail pro rodiče. Máte i možnost individuální konzultace (např. o dítěti) s učitelkou – nabízíme pomoc. Dále prosíme rodiče o sdělení (telefonem, e-mailem, osobně učitelce – podle Vaší potřeby), zda dítě v uplynulém období prožilo traumatizující událost, ztrátu blízké osoby apod., abychom mohli společně domluvit postup na adaptaci.

V Hodkovicích nad Mohelkou 8. 4. 2021

S POZDRAVEM Irena Ryplová

Vážení rodiče,
od pondělí 12. 4. 2021 se vrací část dětí do prezenční výuky. Zatím jde o děti, které mají povinné předškolní vzdělávání.
Ostatní děti zůstávají doma a budeme jim nadále posílat nabídky činností.
 Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví je podmínkou pro přítomnost žáků ve škole pravidelné antigenní testování – pondělí a čtvrtek.
Informace k provozu a organizaci vzdělávání i testování, které je pro nás mimořádnou a organizačně náročnou záležitostí, pro Vás a Vaše děti záležitostí citlivou (budeme ještě zasílat přímo, jak to bude v naší MŠ probíhat během zítřka).
Prosím, abyste uvedeným informacím i v příloze věnovali pozornost. Tím, že se svými dětmi projdete další přiložené dokumenty, napomůžete hladkému průběhu návratu dětí do mateřské školy. Je toho opravdu hodně, co jsme včera v noci dostali do datových schránek a vše Vám přeposíláme v příloze k pročtení. Zasíláme pro Vás pro případné využití Manuály a Mimořádná opatření, co vydalo ministerstvo školství a zdravotnictví – třeba někdo využijete.
Informace najdete i na webu naší školy a na stránkách ministerstva školství –https://testovani.edu.cz/.

Přikládáme v příloze seznam vybraných profesí, které mohou (nemusí) dát děti do MŠ. Prosíme o co nejrychlejší nahlášení dětí e-mailem, kdo Z TĚCHTO PROFESÍ bude děti dávat do MŠ – musíme podle toho udělat skupinky dětí do 15. a podle toho nastavit provoz. Prosíme ještě dnes o nahlášení e-mailem docházky těchto dětí. 

Děkuji za spolupráci

Mgr. Irena Ryplová
ředitelka MŠ Hodkovice nad Mohelkou


ikona souboru

Zápis do MŠ 2021 - 2022

 • Přejeme dětem, rodičům i široké veřejnosti krásné Velikonoce.

 • Zápis do prvních tříd Základní školy

Vážení rodiče,

termín zápisů do prvních tříd ZŠ se blíží.

Bližší informace se dozvíte na své spádové školeZŠ T. G. Masaryka Hodkovice nad MohelkouVytvořeno 29.6.2021 10:31:58 | přečteno 153x | tana